Начини за плащане

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Наложен платеж е допълнителна услуга, при която куриера се ангажира да събере от получателя предварително посочена от подателя сума и да я изплати в установените срокове на подателя на пратката. Гарантира на подателя, че стоката ще бъде заплатена в срок, а на получателя - че ще заплати стока, която реално получава.

Банков превод